Home

‘Kan mijn ziekte of beperking verplaatst worden van hoofdrol naar bijrol?’

 

Stilstaan bij de gevolgen van de ziekte, verlies en rouw.
Gevoelens, ervaringen en vragen kunnen belemmerend werken in de herstel- of acceptatiefase.
In het huwelijk, gezin of familie kunnen problemen ontstaan.
Bestaande problemen kunnen gaan knellen of zelfs verergeren.
Oud zeer, verdrongen gebeurtenissen, stil verdriet kan pijnlijk zichtbaar worden.
Stilstaan om vervolgens weer verder te gaan met het leven!
Stilstaan, zodat het leven weer ruim voldoende geleefd kan worden.

Niet alleen de ernst van de ziekte, aandoening of beperking,
maar vooral de gevoelens, ervaringen en vragen
van u en uw naasten zijn reden voor gesprek.

 

Indien u contact op wilt nemen, kunt u het contactformulier invullen.