Casemanager Hersenletsel

Goede zorg na hersenletsel …

Leven met hersenletsel valt niet mee. Vaak is er veel veranderd. Het vinden van passende hulp kan lastig zijn. U kunt het gevoel hebben er alleen voor te staan, als getroffene maar ook als naaste. De bestaande cliƫntondersteuning is niet altijd voldoende. Daarom is het ministerie van VWS een pilot Casemanagement gestart voor mensen met hersenletsel en hun naasten.

In Nederland hebben 650.000 mensen dagelijks te maken met de gevolgen van hersenletsel. Deze gevolgen zijn niet alleen fysiek, maar ook cognitief, emotioneel, gedragsmatig en communicatief. Daarnaast heeft meer dan de helft van de mensen met hersenletsel last van ernstige vermoeidheid. De gevolgen van hersenletsel hebben grote impact, niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de naasten. Aanpassing aan het nieuwe leven kost vaak jaren.

Als Casemanager Hersenletsel draag ik bij aan dit project.

Informatie: www.casemanagerhersenletsel.nl
Aanmelden: info@casemanagerhersenletsel.nl
Je mag mij ook persoonlijk benaderen voor vragen en/of overleg.